Bodemdieren op de Zandmotor

Het strand en de brandingszone van de Zandmotor zijn een vrij extreme leefplek voor bodemdieren. Er zijn er dan ook niet zo veel. Onderzoeker Jeroen Wijsman van IMARES Wageningen UR vertelt over zijn onderzoek naar deze dieren.

Dynamische kust

‘De Zandmotor is vrij arm aan bodemdieren. De dieren die er wel zijn, kunnen goed omgaan met de extreme condities die ontstaan door getij en golfwerking. Hoe dieper je komt, hoe meer soorten we waarnemen. Dit is normaal voor de dynamische Nederlandse kust. Het is dus niet specifiek voor de Zandmotor.’

Onderzoek naar bodemdieren met een bodemhapper

Opvallend aan de Zandmotor

‘In de intergetijdezone van de Zandmotor, in de beschutte lagune, leeft een specifieke bodemdiergemeenschap. De omstandigheden hier zijn bijzonder en komen overeen met de situatie op wadplaten. Daardoor voelt een combinatie van dieren, zoals het nonnetje (macoma balthica) en de zandkokerworm (pygospio elegans) zich hier thuis.’

Het nonnetje (macoma balthica)