Hoe de Zandmotor blijft veranderen

De vorm van de Zandmotor staat niet vast. De afgelopen jaren verspreidde het zand zich steeds verder langs de kust. Sarah Marx, manager monitoring Zandmotor van Rijkswaterstaat, vertelt hoe dit werkt.

Hoe zie jij de Zandmotor veranderen?

‘De Zandmotor verspreidt zich steeds verder langs de kust. De omtrek ging de afgelopen jaren van een bijna symmetrische klokvorm over naar een meer driehoekige vorm. Aan de punt van die driehoek, het deel dat het meest ver in zee ligt, zijn onderwater een aantal forse zandbanken ontstaan, zo zien we op de bodemsurveys van Shore Monitoring.

De Zandmotor in juli 2011
De Zandmotor in juli 2015

En hoe gaat het met de geul die de Zandmotor vormde?

‘De geul tussen de lagune en zee is van een meanderende vorm overgegaan in een bijna rechte geul, die bij de zuidkant van de boulevard van Kijkduin uitmondt in zee. De geul wordt steeds ondieper, en in het laagwaterbed zijn prachtige bodemvormen, gevormd door eb en vloedstroom, te zien.’

De vorm van de Zandmotor
Bijzondere bodemvormen in de geul

Wat gebeurt er met het duinmeer?

‘De omtrek van het duinmeer is kleiner geworden. Waar je eerder nog kon zwemmen, kun je nu gewoon op het droge lopen. Wat leuk is om te zien: in zowel in de lagune als het duinmeer zijn waterplanten prominent aanwezig.’

Het duinmeer

Hoe gaat het met de duinvorming?

‘Naast een steeds verder groeiend embryonaal duin tussen Schelpenpad en Molenslag is nu ook tussen het duinmeer en de eerste strandpaviljoens van Kijkduin, het naaktstrand, behoorlijke embryonale duinvorming ontstaan.’

Duinvorming aan de zuidkant van de Zandmotor. De afrastering is een stuk zeewaarts verplaatst om de nieuwe duintjes te beschermen (foto juli 2015).

Wat fascineert je het meest aan de Zandmotor?

‘De zichtbare dynamiek van de zandmotor fascineert mij enorm. In mijn werk heb ik het veel over dynamische systemen en over de kracht van de natuur. Maar als ik op de Zandmotor sta beleef ik deze dynamiek ook echt. Elke keer ziet de Zandmotor er anders uit en de luchtfoto’s geven een mooi beeld van de interessante ontwikkelingen aan de noord- en zuidzijde van de Zandmotor. Het is ook een zeer zichtbaar project met interesse uit binnen- en buitenland. En vol trots vertel ik dan over ‘mijn’ project: de Zandmotor. ‘