Onderzoek duinafslag tijdens stormen

De TU Delft doet bij de Zandmotor een aanvullend onderzoek naar duinafslag tijdens stormen.

Dit onderzoek is een aanvulling op een eerder onderzoek. Bij wet staat vast dat de duinen aan de Nederlandse kust bestendig moeten zijn tegen de ‘ontwerpstorm’. Dit is een extreme storm met golven van ca 8 m hoog, met een golfperiode van 18 s, en een tijdelijke toename van het waterpeil van 5 m. Om te voorspellen of onze duinen hiertegen bestand zijn, wordt gebruik gemaakt van computerprogramma’s waarin de storm en de bijhorende afslag worden nagebootst. Binnen deze programma’s is altijd ruimte voor verbetering, zodat we nog preciezer de stormimpact kunnen inschatten en onze verdediging efficiënter (of bijvoorbeeld milieuvriendelijker) kunnen inrichten.

Tussen medio oktober en medio november 2021 worden op de Zandmotor 2 duinen aan de waterlijn gebouwd door zand op te hogen. Deze duinen zijn zo ontworpen dat ze niet afslaan gedurende alledaagse condities, maar enkel tijdens stormcondities. Dit zijn stormen die 10-15 keer per jaar voorkomen. De duinen komen te liggen op de kop van de zandmotor en zijn circa 5 m hoog, 150 m lang, en 30 m diep. De bouw duurt enkele weken en hierbij wordt gebruik gemaakt van klein materieel (shovels, kranen en dumpers).

De initiatiefnemer van het onderzoeksproject staat in contact met de natuurbeheerder op de Zandmotor, stichting Zuid Hollands Landschap. De embryonale duinen worden door de werkzaamheden voor de uitvoering van het onderzoeksproject niet geschaad.

Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat en STOWA.