Onderzoek naar de Zandmotor

De Zandmotor is een geliefde onderzoeksplek. Sinds de aanleg volgen onderzoekers van verschillende universiteiten en andere kennisinstituten de ontwikkelingen op de voet. Zij stellen vragen als: Hoe verspreidt het zand zich langs de kust? In hoeverre draagt de Zandmotor bij aan kustveiligheid? Hoe gaat de natuur zich ontwikkelen in de ondiepe zee, op het strand en in de duinen? Komen er meer vissen en vogels op de nieuwe kuststrook af? En welk effect heeft het nieuwe landschap op de recreatie van mensen?

Dataverzameling voor nieuwe inzichten

De onderzoekers brachten voor de aanleg van de Zandmotor verschillende waarden in kaart. Daar stopte het werk niet. Zij zijn altijd data over de Zandmotor blijven verzamelen. Om zo antwoorden te vinden op alle vragen. De onderzoekers verzamelen data over:

  • stroming;
  • verspreiding van zand;
  • flora en fauna;
  • zwemveiligheid;
  • duinontwikkeling;
  • grondwater;
  • recreatief gebruik.

Ze verzamelen deze gegevens op verschillende manieren. Denk hierbij onder meer aan een radarinstallatie, diepte- en hoogtemetingen met jetski’s, stromingsboeien, observaties en inventarisaties van het landschap en de natuur. 

5 jaar Zandmotor: een tussenevaluatie

In 2021 – 10 jaar na aanleg van de Zandmotor – komen alle onderzoeken samen in één evaluatie. Nog even wachten dus. In de tussentijd alvast benieuwd naar de eerste resultaten? Bekijk dan de tussenevaluatie van 2016.