Onderzoeksgegevens Zandmotor online beschikbaar

Sinds 2011 is een grote hoeveelheid gegevens over de Zandmotor verzameld. De gegevens zijn nu online in het Engels beschikbaar voor andere onderzoekers. 

Promovenda Iris Pit voert grondboringen uit voor haar onderzoek 
naar bodemsamenstelling op de Zandmotor