Watersporten

Veel watersporters vinden de zee rondom de Zandmotor de ideale locatie. Het is toegestaan om hier watersport te beoefenen. Houd hierbij wel rekening met het volgende:

(Kite)surfers

Rond de Zandmotor zijn twee locaties waar (kite)surfers aan land mogen of de zee in kunnen. (Kite)surfen is toegestaan in de periode van 15 mei tot 15 september. Zorg wel dat 150 meter vanaf de waterlijn blijft.

  • Bekijk de toegestane (kite)surflocaties op de zoneringskaart van de APV en de strandnota van de gemeente Den Haag en Westland. Je vindt deze op de site van de betreffende gemeenten.

Zeiljachten en overige watersport

Rondom de Zandmotor liggen zwart-gele kardinale boeien om te waarschuwen voor mogelijke ondiepten. Op recente zeekaarten staat de Zandmotor ingetekend.